Lukasevangeliet 24:47

och att omvändelse till syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   κηρυχθῆναι   ἐπὶ   τῷ   ὀνόματι   αὐτοῦ   μετάνοιαν   εἰς   ἄφεσιν   ἁμαρτιῶν   εἰς   πάντα   τὰ   ἔθνη   ἀρξάμενοι   ἀπὸ   Ἰερουσαλήμ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2784 κηρυχθῆναι predika, ropa ut, berätta to be proclaimed V-APN
G1909 ἐπὶ på, i, till in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3686 ὀνόματι namn name N-DSN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3341 μετάνοιαν omvändelse repentance N-ASF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G0859 ἄφεσιν förlåtelse forgiveness N-ASF
G0266 ἁμαρτιῶν syndig handling, synd of sins N-GPF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G1484 ἔθνη hedning, folk, nations, N-APN
G0757 ἀρξάμενοι regera having begun V-AMP-NPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G2419 Ἰερουσαλήμ. Jerusalem Jerusalem. N-GSF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.