Lukasevangeliet 24:44

Sedan sade han till dem: "Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna måste uppfyllas."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Εἶπεν   δὲ   πρὸς   αὐτούς·   οὗτοι   οἱ   λόγοι   μου   οὓς   ἐλάλησα   πρὸς   ὑμᾶς   ἔτι   ὢν   σὺν   ὑμῖν   ὅτι   δεῖ   πληρωθῆναι   πάντα   τὰ   γεγραμμένα   ἐν   τῷ   νόμῳ   Μωϋσέως   καὶ   τοῖς   προφήταις   καὶ   ψαλμοῖς   περὶ   ἐμοῦ.  

Textus Receptus (TR)

Εἶπεν   δὲ   πρὸς   αὐτούς·   οὗτοι   οἱ   λόγοι   μου   οὓς   ἐλάλησα   πρὸς   ὑμᾶς   ἔτι   ὢν   σὺν   ὑμῖν   ὅτι   δεῖ   πληρωθῆναι   πάντα   τὰ   γεγραμμένα   ἐν   τῷ   νόμῳ   Μωϋσέως   καὶ   τοῖς   προφήταις   καὶ   ψαλμοῖς   περὶ   ἐμοῦ.  

Grundtextkommentarer

TR har 29 ord, NA har 33 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud He said
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4314 πρὸς (pros)
till unto
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτούς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G3778 οὗτοι (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... These [are]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
D-NPM
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G3056 λόγοι (logos)
ord, tal words
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G1473 μου (ego)
min of me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS
G3739 οὓς (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
R-APM
G2980 ἐλάλησα (laleo)
tala, säga, predika, uttala I spoke
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-AAI-1S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G2089 ἔτι (eti)
ännu, andra, längre, ytterligare still
Adverb Adverb
ADV
G1510 ὢν (eimi)
är being
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G4862 σὺν (sun)
med with
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1210 δεῖ (deo)
binda it behooves
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G4137 πληρωθῆναι (pleroo)
uppfylla to be fulfilled
VERB Verb
Aorist Passiv Infinitiv Aorist Passiv Infinitiv
V-APN
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
all things
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne which
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G1125 γεγραμμένα (grapho)
skriva written
VERB Verb
Perfekt Passiv Particip Perfekt Passiv Particip
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
V-RPP-APN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G3551 νόμῳ (nomos)
lärosystem, lag, Torah, de fem Mose... law
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G3475 Μωϋσέως (Moseus, Moses, Mouses)
Mose of Moses,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τοῖς (ho, he)
denna, denne in the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
T-DPM
G4396 προφήταις (prophetes)
profet Prophets
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5568 ψαλμοῖς (psalmos)
Psaltaren, psalm in [the] Psalms
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G1700 ἐμοῦ. (emou)
mig, min, mina Me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Neutral första person Genitiv Singular Neutral
S-1SGSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)