Lukasevangeliet 24:11

Men dessa ord lät som rena galenskapen (hysteriskt nonsens), och de trodde inte alls på kvinnorna.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐφάνησαν   ἐνώπιον   αὐτῶν   ὡσεὶ   λῆρος   τὰ   ῥήματα   ταῦτα   καὶ   ἠπίστουν   αὐταῖς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G5316 ἐφάνησαν visa sig appeared V-2API-3P
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G5616 ὡσεὶ liksom like CONJ
G3026 λῆρος tomt prat folly N-NSM
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G4487 ῥήματα ord declarations N-NPN
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de of them, D-NPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0569 ἠπίστουν trodde inte they were not believing V-IAI-3P
G0846 αὐταῖς.¶ honom, dem, henne, den, det in them. P-DPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.