Lukasevangeliet 24:10

Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor, och de andra kvinnorna som var med dem som talade om det för apostlarna.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἦσαν   δὲ   ἡ   Μαγδαληνὴ   Μαρία   καὶ   Ἰωάννα   καὶ   Μαρία   ἡ   Ἰακώβου   καὶ   αἱ   λοιπαὶ   σὺν   αὐταῖς·   ἔλεγον   πρὸς   τοὺς   ἀποστόλους   ταῦτα,  

Textus Receptus (TR)

ἦσαν   δὲ   ἡ   Μαγδαληνὴ   Μαρία   καὶ   Ἰωάννα   καὶ   Μαρία   ἡ   Ἰακώβου   καὶ   αἱ   λοιπαὶ   σὺν   αὐταῖς·   αἳ   ἔλεγον   πρὸς   τοὺς   ἀποστόλους   ταῦτα,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 21 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἦσαν (eimi)
är It was
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-IAI-3P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G3094 Μαγδαληνὴ (Magdalene)
Magdala Magdalene
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
Plats Plats
N-NSF-LG
G3137 Μαρία (Maria, Mariam)
Maria Mary,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
Person Person
N-NSF-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2489 Ἰωάννα (Ioanna)
Susanna Joanna,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
Person Person
N-NSF-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3137 Μαρία (Maria, Mariam)
Maria Mary
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
Person Person
N-NSF-P
G3588 (ho, he)
denna, denne the [mother]
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G2385 Ἰακώβου (Iakobos)
Jakob of James,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 αἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
T-NPF
G3062 λοιπαὶ (loipoy)
andra other women
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
A-NPF
G4862 σὺν (sun)
med with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐταῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
P-DPF
G3004 ἔλεγον (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... were telling
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-IAI-3P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G0652 ἀποστόλους (apostolos)
apostel, budbärare apostles
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G3778 ταῦτα, (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... these things.
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
D-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)