Lukasevangeliet 24:1

På första dagen i veckan, tidigt vid gryningen [på söndagen vid sextiden] kom de med de aromatiska kryddorna som de hade gjort i ordning.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τῇ   δὲ   μιᾷ   τῶν   σαββάτων   ὄρθρου   βαθέως   ἐπὶ   τὸ   μνῆμα   ἦλθον   φέρουσαι   ἃ   ἡτοίμασαν   ἀρώματα   καί   τινές   σὺν   αὐταῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τῇ denna, denne The T-DSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1520 μιᾷ en on [the] first [day] A-DSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G4521 σαββάτων sabbatsdag week, N-GPN
G3722 ὄρθρου tidigt på morgonen dawn N-GSM
G0901 βαθέως djup very early, A-GSM
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3418 μνῆμα grav tomb N-ASN
G2064 ἦλθον komma, gå they came, V-2AAI-3P
G5342 φέρουσαι bära bringing V-PAP-NPF
G3739 vem that R-APN
G2090 ἡτοίμασαν bana, bereda, göra i ordning they had prepared V-AAI-3P
G0759 ἀρώματα krydda, väldoftande krydda spices. N-APN
G2532 καί och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5100 τινές något, någon, några certain X-NPF
G4862 σὺν med with PREP
G0846 αὐταῖς. honom, dem, henne, den, det to them P-DPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.