Lukasevangeliet 23:5

De insisterade kraftigt (blev än mer påstridiga) och sade: "Han hetsar upp folket i hela Judéen [det romerska namnet för hela den judiska provinsen som bestod av Iduméen, Judéen, Samarien och Galileen], ända från Galileen [i norr] och hit [till Jerusalem i Judéen i söder]."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   ἐπίσχυον   λέγοντες   ὅτι   ἀνασείει   τὸν   λαὸν   διδάσκων   καθ᾽   ὅλης   τῆς   Ἰουδαίας   Ἰουδαίας   ἀρξάμενος   ἀπὸ   τῆς   Γαλιλαίας   ἕως   ὧδε.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G2001 ἐπίσχυον påstridig they were insisting, V-IAI-3P
G3004 λέγοντες sa, säga, tala, kalla saying V-PAP-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G0383 ἀνασείει hetsa, hetsa upp, uppvigla He stirs up V-PAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2992 λαὸν folk people, N-ASM
G1321 διδάσκων undervisa, lära teaching V-PAP-NSM
G2596 καθ᾽ enligt, mot, i throughout PREP
G3650 ὅλης alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all A-GSF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2449 Ἰουδαίας Judéen of Judea, N-GSF-L
G2449 Ἰουδαίας Judéen of Judea, N-GSF-L
G0757 ἀρξάμενος regera He has begun V-AMP-NSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1056 Γαλιλαίας Galileen Galilee N-GSF-L
G2193 ἕως till, förrän, even to PREP
G5602 ὧδε.¶ här, denna plats here. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.