Lukasevangeliet 23:41

Vi får vad vi förtjänar eftersom vi har begått brott, men den här mannen har inte gjort något ont alls."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἡμεῖς   μὲν   δικαίως,   ἄξια   γὰρ   ὧν   ἐπράξαμεν   ἀπολαμβάνομεν·   οὗτος   δὲ   οὐδὲν   ἄτοπον   ἔπραξεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G1346 δικαίως, rättvis, rätt nykterhet, sann nykterhet justly? ADV
G0514 ἄξια värdig, tillhör, överensstämmer med Worthy A-APN
G1063 γὰρ för for CONJ
G3739 ὧν vem of what R-GPN
G4238 ἐπράξαμεν göra, utföra we did V-AAI-1P
G0618 ἀπολαμβάνομεν· ge tillbaka, fick ut, ta åt sidan we are receiving; V-PAI-1P
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de [this] man D-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3762 οὐδὲν ingen, inget nothing A-ASN-N
G0824 ἄτοπον ont, orätt, fientligt wrong A-ASN
G4238 ἔπραξεν. göra, utföra did. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.