Lukasevangeliet 23:4

Pilatus sade då till översteprästerna och till folket: "Jag ser inget brottsligt hos den mannen."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   Πιλᾶτος   εἶπεν   πρὸς   τοὺς   ἀρχιερεῖς   καὶ   τοὺς   ὄχλους·   οὐδὲν   εὑρίσκω   αἴτιον   ἐν   τῷ   ἀνθρώπῳ   τούτῳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G4091 Πιλᾶτος Pilatus Pilate N-NSM-P
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G0749 ἀρχιερεῖς överste präst chief priests N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G3793 ὄχλους· människor, skara, folkskara crowds, N-APM
G3762 οὐδὲν ingen, inget Not A-ASN-N
G2147 εὑρίσκω finna, befinnas vara find I V-PAI-1S
G0159 αἴτιον upphovet guilt A-ASN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G0444 ἀνθρώπῳ människa man N-DSM
G3778 τούτῳ. detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this. D-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.