Lukasevangeliet 23:30

Då ska man säga till bergen: 'Fall över oss', och till höjderna: 'Dölj oss.' [Hos 10:8]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τότε   ἄρξονται   λέγειν   τοῖς   ὄρεσιν·   πέσετε   ἐφ᾽   ἡμᾶς·   καὶ   τοῖς   βουνοῖς·   καλύψατε   ἡμᾶς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 τότε då, vid den tiden Then ADV
G0757 ἄρξονται regera They will begin V-FMI-3P
G3004 λέγειν sa, säga, tala, kalla to say V-PAN
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPN
G3735 ὄρεσιν· berg mountains, N-DPN
G4098 πέσετε falla do fall V-2AAM-2P
G1909 ἐφ᾽ på, i, till upon PREP
G1473 ἡμᾶς· jag, mig, min, mitt us, P-1AP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G1015 βουνοῖς· berg, höjder hills, N-DPM
G2572 καλύψατε täcka, dölja do cover V-AAM-2P
G1473 ἡμᾶς. jag, mig, min, mitt us.”’ P-1AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.