Lukasevangeliet 23:25

Han frigav den man som var fängslad för upplopp och mord, den som de ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπέλυσεν   δὲ   αὐτοῖς   τὸν   διὰ   στάσιν   καὶ   φόνον   βεβλημένον   εἰς   τὴν   φυλακὴν   ὃν   ᾐτοῦντο·   τὸν   δὲ   Ἰησοῦν   παρέδωκεν   τῷ   θελήματι   αὐτῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0630 ἀπέλυσεν skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå He released V-AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 τὸν -, denna, denne the [one] T-ASM
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G4714 στάσιν uppror, tvist insurrection N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5408 φόνον mord murder N-ASM
G0906 βεβλημένον kasta, häller, högg, kasta ut cast V-RPP-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν -, denna, denne T-ASF
G5438 φυλακὴν fängelse prison, N-ASF
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G0154 ᾐτοῦντο· fråga efter, fråga they were asking for V-IMI-3P
G3588 τὸν -, denna, denne T-ASM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G3860 παρέδωκεν överlämna he delivered V-AAI-3S
G3588 τῷ -, denna, denne to the T-DSN
G2307 θελήματι vilja will N-DSN
G0846 αὐτῶν.¶ honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.