Lukasevangeliet 23:22

Då talade han till dem för tredje gången och frågade: "Vad har han gjort för fel? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag ska prygla honom och sedan släppa honom."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   τρίτον   εἶπεν   πρὸς   αὐτούς·   τί   γὰρ   κακὸν   ἐποίησεν   οὗτος;   οὐδὲν   αἴτιον   θανάτου   εὗρον   ἐν   αὐτῷ.   παιδεύσας   οὖν   αὐτὸν   ἀπολύσω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G5154 τρίτον tredje a third [time] A-ASN
G2036 εἶπεν säga, tala, bud he said V-2AAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτούς· honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G5101 τί vad, vilken, vem What I-ASN
G1063 γὰρ för for CONJ
G2556 κακὸν ond, onda det onda, illa evil A-ASN
G4160 ἐποίησεν göra did commit V-AAI-3S
G3778 οὗτος; detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this [man]? D-NSM
G3762 οὐδὲν ingen, inget No A-ASN-N
G0159 αἴτιον upphovet cause A-ASN
G2288 θανάτου död of death N-GSM
G2147 εὗρον finna, befinnas vara found I V-2AAI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det Him. P-DSM
G3811 παιδεύσας fostras, prygla, undervisa, tillrättavisa Having chastised V-AAP-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G0630 ἀπολύσω. skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå I will release [Him]. V-FAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.