Lukasevangeliet 23:2

Där [inför Pontius Pilatus] började de anklaga honom och sade: "Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren, och han säger att han är den Smorde (Messias), en kung!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἤρξαντο   δὲ   κατηγορεῖν   αὐτοῦ   λέγοντες·   τοῦτον   εὕραμεν   διαστρέφοντα   τὸ   ἔθνος   ἔθνος   καὶ   κωλύοντα   φόρους   Καίσαρι   διδόναι   διδόναι   λέγοντα   ἑαυτὸν   χριστὸν   βασιλέα   εἶναι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0757 Ἤρξαντο regera They began V-ADI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G2723 κατηγορεῖν anklaga to accuse V-PAN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him, P-GSM
G3004 λέγοντες· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NPM
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This [man] D-ASM
G2147 εὕραμεν finna, befinnas vara we found V-2AAI-1P
G1294 διαστρέφοντα fördärvad, förvränga, misleading V-PAP-ASM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1484 ἔθνος hedning, folk, nation N-ASN
G1484 ἔθνος hedning, folk, nation N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2967 κωλύοντα hindra forbidding V-PAP-ASM
G5411 φόρους skatt tribute N-APM
G2541 Καίσαρι Kejsare to Caesar N-DSM-T
G1325 διδόναι ge, få to be given, V-PAN
G1325 διδόναι ge, få to be given, V-PAN
G3004 λέγοντα sa, säga, tala, kalla declaring V-PAP-ASM
G1438 ἑαυτὸν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras Himself F-3ASM
G5547 χριστὸν den smorde, Kristus Christ, N-ASM-T
G0935 βασιλέα Kung, judarnas kung, Israels kung a king, N-ASM
G1510 εἶναι.¶ är to be. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.