Lukasevangeliet 23:18

Då skrek hela folkhopen: "Bort med honom! Frisläpp Barabbas!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀνέκραγον   δὲ   παμπληθεὶ   λέγοντες·   αἶρε   τοῦτον,   ἀπόλυσον   δὲ   ἡμῖν   τὸν   Βαραββᾶν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0349 ἀνέκραγον skrika They cried out V-2AAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3826 παμπληθεὶ allt all together, ADV
G3004 λέγοντες· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NPM
G0142 αἶρε ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan do remove V-PAM-2S
G3778 τοῦτον, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this [man], D-ASM
G0630 ἀπόλυσον skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå do release V-AAM-2S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt to us P-1DP
G3588 τὸν -, denna, denne T-ASM
G0912 Βαραββᾶν· Barabbas Barabbas, N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.