Lukasevangeliet 22:61

Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Han kom ihåg Herrens ord, hur han sagt till honom: "Innan tuppen gal i natt ska du förneka mig tre gånger."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   στραφεὶς   ὁ   κύριος   ἐνέβλεψεν   τῷ   Πέτρῳ,   καὶ   ὑπεμνήσθη   ὁ   Πέτρος   τοῦ   ῥήματος   τοῦ   κυρίου   ὡς   εἶπεν   αὐτῷ   ὅτι   πρὶν   ἀλέκτορα   φωνῆσαι   φωνῆσαι   ἀπαρνήσῃ   με   τρίς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4762 στραφεὶς vända, omvända having turned, V-2APP-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre Lord N-NSM
G1689 ἐνέβλεψεν se på, noga iaktta looked at V-AAI-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G4074 Πέτρῳ, Petrus Peter, N-DSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5279 ὑπεμνήσθη komma ihåg, påminna remembered V-API-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G4487 ῥήματος ord declaration N-GSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord, N-GSM
G5613 ὡς som how ADV
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He had said V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G4250 πρὶν innan Before ADV
G0220 ἀλέκτορα tupp [the] rooster N-ASM
G5455 φωνῆσαι kalla crowing V-AAN
G5455 φωνῆσαι kalla crowing V-AAN
G0533 ἀπαρνήσῃ förneka you will deny V-FDI-2S
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G5151 τρίς. tre gånger three times. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.