Lukasevangeliet 22:61

Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Han kom ihåg Herrens ord, hur han sagt till honom: "Innan tuppen gal i natt ska du förneka mig tre gånger."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   στραφεὶς   ὁ   κύριος   ἐνέβλεψεν   τῷ   Πέτρῳ,   καὶ   ὑπεμνήσθη   ὁ   Πέτρος   τοῦ   ῥήματος   τοῦ   κυρίου   ὡς   εἶπεν   αὐτῷ   ὅτι   πρὶν   ἀλέκτορα   φωνῆσαι   φωνῆσαι   ἀπαρνήσῃ   με   τρίς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4762 στραφεὶς
vända, omvända having turned,
VERB Verb
2:a Aorist Passiv Particip Andra Aorist Passiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2APP-NSM
G3588
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2962 κύριος
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1689 ἐνέβλεψεν
se på, noga iaktta looked at
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588 τῷ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G4074 Πέτρῳ,
Petrus Peter,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Person Substantiv Dativ Singular Maskulin Person
N-DSM-P
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5279 ὑπεμνήσθη
komma ihåg, påminna remembered
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4074 Πέτρος
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G3588 τοῦ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G4487 ῥήματος
ord declaration
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G3588 τοῦ
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2962 κυρίου
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G5613 ὡς
som how
Adverb Adverb
ADV
G2036 εἶπεν
tala, skicka ut ljud He had said
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G3754 ὅτι
att, eftersom that,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4250 πρὶν
innan Before
Adverb Adverb
ADV
G0220 ἀλέκτορα
tupp [the] rooster
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G5455 φωνῆσαι
kalla crowing
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G5455 φωνῆσαι
kalla crowing
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G0533 ἀπαρνήσῃ
förneka you will deny
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Sing. andra person Singular
V-FDI-2S
G1473 με
jag, mig, min, mitt Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. första person Ackusativ Singular
P-1AS
G5151 τρίς.
tre gånger three times.
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar