Lukasevangeliet 22:56

En ung tjänsteflicka såg honom sitta där vid eldens sken. Medan hon tittade noga på honom sade hon: "Den där mannen var också med honom."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἰδοῦσα   δὲ   αὐτὸν   παιδίσκη   τις   καθήμενον   πρὸς   τὸ   φῶς   καὶ   ἀτενίσασα   αὐτῷ   εἶπεν·   καὶ   οὗτος   σὺν   αὐτῷ   ἦν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 ἰδοῦσα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta Having seen V-2AAP-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G3814 παιδίσκη tjänsteflicka, slavinna, tjänarinna a servant girl N-NSF
G5100 τις något, någon, några certain X-NSF
G2521 καθήμενον sitta, sitta ner, sitta vid sitting V-PNP-ASM
G4314 πρὸς till by PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5457 φῶς ljus light, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0816 ἀτενίσασα fäst på, betrakta, skåda, fästa blicken having looked intently V-AAP-NSF
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det on him, P-DSM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud she said, V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också Also CONJ
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this one D-NSM
G4862 σὺν med with PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him P-DSM
G1510 ἦν. är was. V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.