Lukasevangeliet 22:50

En av dem gjorde ett utfall mot översteprästens tjänare [innan Jesus hann svara] och högg av honom högra örat.

[Det var Petrus som utdelade hugget mot tjänaren som hette Malkus, se Joh 18:10. Petrus siktade troligen mot halsen, men Malkus duckar så att bara örat träffas. Att det bara är Johannes som tar med namnen kan bero på att han skriver sitt evangelium efter Petrus död. De andra evangelieförfattarna är försiktigare, och utlämnar inte hans namn eftersom det kunde få juridiska följder för Petrus.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐπάταξεν   εἷς   τις   ἐξ   αὐτῶν   τοῦ   ἀρχιερέως   τὸν   δοῦλον   καὶ   ἀφεῖλεν   τὸ   οὖς   αὐτοῦ   τὸ   δεξιόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3960 ἐπάταξεν slå struck V-AAI-3S
G1520 εἷς en one A-NSM
G5100 τις något, någon, några a certain X-NSM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0749 ἀρχιερέως överste präst high priest N-GSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G1401 δοῦλον tjänare servant, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0851 ἀφεῖλεν ta ifrån, ta bort, hugga av cut off V-2AAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3775 οὖς öra ear, N-ASN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1188 δεξιόν. höger hand, höger, höger sida right. A-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.