Lukasevangeliet 22:47

Medan han ännu talade kom en folkskara [romerska soldater, se Joh 18:3, och tempelvakter, se Luk 22:52]. Den leddes av Judas, en av de tolv. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἔτι   αὐτοῦ   λαλοῦντος   ἰδοὺ   ὄχλος,   καὶ   ὁ   λεγόμενος   Ἰούδας   εἷς   τῶν   δώδεκα   προήρχετο   αὐτοὺς   καὶ   ἤγγισεν   τῷ   Ἰησοῦ   φιλῆσαι   αὐτόν.  

Textus Receptus (TR)

Ἔτι   δέ   αὐτοῦ   λαλοῦντος   ἰδοὺ   ὄχλος,   καὶ   ὁ   λεγόμενος   Ἰούδας   εἷς   τῶν   δώδεκα   προήρχετο   αὐτοὺς   καὶ   ἤγγισεν   τῷ   Ἰησοῦ   φιλῆσαι   αὐτόν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2089 Ἔτι (eti)
ännu, andra, längre, ytterligare While still
Adverb Adverb
ADV
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det when he
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2980 λαλοῦντος (laleo)
tala, säga, predika, uttala is speaking,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
V-PAP-GSM
G2400 ἰδοὺ (idou)
se behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G3793 ὄχλος, (ochlos)
människor, skara, folkskara a crowd,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the [one]
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3004 λεγόμενος (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... called
VERB Verb
Närvarande Passiv Particip Närvarande Passiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PPP-NSM
G2455 Ἰούδας (Ioudas)
Judas Judas,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G1520 εἷς (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G1427 δώδεκα (dodeka)
tolv Twelve,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
Nummer Nummer
A-GPM-NUI
G4281 προήρχετο (proerchomai)
gå före was going before
VERB Verb
Imperfekt Medium eller passiv-dep. Indikativ Imperfekt Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-INI-3S
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1448 ἤγγισεν (eggizo)
komma nära he drew near
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus to Jesus
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Person Person
N-DSM-P
G5368 φιλῆσαι (phileo)
älska to kiss
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G0846 αὐτόν. (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)