Lukasevangeliet 22:32

Men jag har redan bett för dig, att din tro inte ska ta slut (utsläckas). När du har omvänt dig, styrk då (ge en inre stabilitet åt) dina bröder [i tron]." [Ordet "ta slut" är det grekiska ordet ekleipo. Vårt ord eklips kommer från detta ord. Lukas använde det tidigare för att beskriva hur pengar kan ta slut, se Luk 16:9. Ordet används också om solförmörkelsen som inträffar när Jesus dör, se Luk 23:45. När Petrus tro förmörkades, var det inte slutet. Jesu bön och Petrus omvändelse öppnar upp för ljuset på nytt.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐγὼ   δὲ   ἐδεήθην   περὶ   σοῦ   ἵνα   μὴ   ἐκλίπῃ   ἡ   πίστις   σου.   καὶ   σύ   ποτε   ἐπιστρέψας   στήρισον   τοὺς   ἀδελφούς   σου.  

Textus Receptus (TR)

ἐγὼ   δὲ   ἐδεήθην   περὶ   σοῦ   ἵνα   μὴ   ἐκλίπῃ   ἡ   πίστις   σου.   καὶ   σύ   ποτε   ἐπιστρέψας   στήρισον   τοὺς   ἀδελφούς   σου.  

Grundtextkommentarer

TR har 18 ord, NA har 19 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
P-1NS
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1189 ἐδεήθην (deomai)
be, bönfalla begged
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-API-1S
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom for
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοῦ (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1587 ἐκλίπῃ (ekleipo)
ta slut may fail
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2AAS-3S
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G4102 πίστις (pistis)
tro, tillit faith
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G4771 σου. (su)
du, ni, er of you;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4771 σύ (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. andra person Nominativ Singular
P-2NS
G4218 ποτε (pote)
tidigare, förut when
Partikel Partikel
PRT
G1994 ἐπιστρέψας (epistrepho)
vända, återvända, vända om, omvända... you have turned back,
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AAP-NSM
G4741 στήρισον (sterizo)
fixera, sätta fast, etablera do strengthen
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-AAM-2S
G3588 τοὺς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
T-APM
G0080 ἀδελφούς (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G4771 σου. (su)
du, ni, er of you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)