Lukasevangeliet 22:23

Då började de diskutera med varandra vem av dem som skulle komma att göra detta.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   αὐτοὶ   ἤρξαντο   συζητεῖν   πρὸς   ἑαυτοὺς   τὸ   τίς   ἄρα   εἴη   ἐξ   αὐτῶν   ὁ   τοῦτο   μέλλων   πράσσειν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det they P-NPM
G0757 ἤρξαντο regera began V-ADI-3P
G4802 συζητεῖν fråga, undersöka, diskutera, tvista to question V-PAN
G4314 πρὸς till among PREP
G1438 ἑαυτοὺς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras themselves F-3APM
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G0686 ἄρα alltså, då, så, then CONJ
G1510 εἴη är it might be V-PAO-3S
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G3588 denna, denne who T-NSM
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G3195 μέλλων ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna is about V-PAP-NSM
G4238 πράσσειν.¶ göra, utföra to do. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.