Lukasevangeliet 21:16

Ni ska bli förrådda till och med av föräldrar, syskon, släktingar och vänner, och några av er ska man döda.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

παραδοθήσεσθε   δὲ   καὶ   ὑπὸ   γονέων   καὶ   ἀδελφῶν   καὶ   συγγενῶν   καὶ   φίλων,   καὶ   θανατώσουσιν   ἐξ   ὑμῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3860 παραδοθήσεσθε överlämna You will be betrayed V-FPI-2P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G5259 ὑπὸ av by PREP
G1118 γονέων föräldrar parents N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0080 ἀδελφῶν bror, pl. bröder/syskon brothers N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4773 συγγενῶν familj, släkt relatives A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5384 φίλων, vän friends, A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2289 θανατώσουσιν utlämna till att dödas, döda, dödats they will put to death V-FAI-3P
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på [some] from among PREP
G4771 ὑμῶν. du, ni, er you. P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.