Lukasevangeliet 20:11

Då skickade han en annan tjänare till dem. Även denne slog de och förnedrade och skickade i väg tomhänt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   προσέθετο   ἕτερον   πέμψαι   δοῦλον·   οἱ   δὲ   κἀκεῖνον   δείραντες   καὶ   ἀτιμάσαντες   ἐξαπέστειλαν   κενόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4369 προσέθετο lägga till he proceeded V-2AMI-3S
G2087 ἕτερον annan, den andre, annan sak, vissa another A-ASM
G3992 πέμψαι skicka to send V-AAN
G1401 δοῦλον· tjänare a servant; N-ASM
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G2532 + G1565 κἀκεῖνον him CONJ +D-ASM
G1194 δείραντες slå having beaten V-AAP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0818 ἀτιμάσαντες förnedra, vanära, förakta having dishonored, V-AAP-NPM
G1821 ἐξαπέστειλαν skicka bort, skicka, sända till they sent away V-2AAI-3P
G2756 κενόν. meningslös, förgäves, tomhänt, fåfängligt empty-handed. A-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.