Lukasevangeliet 20:10

När den rätta tiden var inne [för skörd] skickade han en tjänare till vinodlarna för att hämta sin del av skörden. [Detta skedde fem år efter att vingården hade planterats, se 3 Mos 19:23‑25. Vinodlarna som arrenderade marken förväntades skicka en viss del av skörden till ägaren som hyra.] Men vinodlarna misshandlade (pryglade) honom svårt och skickade i väg honom tomhänt. [Vingården hade antagligen inte gett någon skörd – på samma sätt som Israel var utan frukt.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐν   καιρῷ   ἀπέστειλεν   πρὸς   τοὺς   γεωργοὺς   δοῦλον   ἵνα   ἀπὸ   τοῦ   καρποῦ   τοῦ   ἀμπελῶνος   δώσουσιν   αὐτῷ·   οἱ   δὲ   γεωργοὶ   ἐξαπέστειλαν   αὐτὸν   δείραντες   κενόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2540 καιρῷ tid, rätt tid, tillfälle [in the] season, N-DSM
G0649 ἀπέστειλεν skicka, skicka iväg, skicka ut he sent V-AAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G1092 γεωργοὺς odlare, vinodlare farmers N-APM
G1401 δοῦλον tjänare a servant, N-ASM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2590 καρποῦ frukt fruit N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0290 ἀμπελῶνος vingård vineyard N-GSM
G1325 δώσουσιν ge, få they will give V-FAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him. P-DSM
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G1092 γεωργοὶ odlare, vinodlare the farmers N-NPM
G1821 ἐξαπέστειλαν skicka bort, skicka, sända till sent away V-2AAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G1194 δείραντες slå having beaten [him], V-AAP-NPM
G2756 κενόν. meningslös, förgäves, tomhänt, fåfängligt empty-handed. A-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.