Lukasevangeliet 1:65

Alla deras grannar fylldes med fruktan, och överallt i Judéens bergsbygd talade man om detta som hade hänt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐγένετο   ἐπὶ   πάντας   φόβος   τοὺς   περιοικοῦντας   αὐτούς·   καὶ   ἐν   ὅλῃ   τῇ   ὀρεινῇ   τῆς   Ἰουδαίας   διελαλεῖτο   πάντα   τὰ   ῥήματα   ταῦτα,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma came V-2ADI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G5401 φόβος rädsla fear, N-NSM
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G4039 περιοικοῦντας vara granne, bo nära någon dwelling around V-PAP-APM
G0846 αὐτούς· honom, dem, henne, den, det them; P-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3650 ὅλῃ alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all A-DSF
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3714 ὀρεινῇ bergsbygd hill country A-DSF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2449 Ἰουδαίας Judéen of Judea N-GSF-L
G1255 διελαλεῖτο tala med varandra, diskutera were being talked about V-IPI-3S
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPN
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G4487 ῥήματα ord declarations N-NPN
G3778 ταῦτα, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these. D-NPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.