Lukasevangeliet 1:37

För tillsammans med Gud är inget omöjligt (inget ord från Gud är utan kraft)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   οὐκ   ἀδυνατήσει   παρὰ   τοῦ   θεοῦ   πᾶν   ῥῆμα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0101 ἀδυνατήσει vara omöjligt will be impossible V-FAI-3S
G3844 παρὰ av, för, från, på with PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-NSN
G4487 ῥῆμα.¶ ord declaration N-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.