Lukas 1:26

Då Elisabet var i sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till staden Nasaret i Galiléen,

Den moderna staden Nasaret som ligger högt belägen på ett berg.