Lukasevangeliet 19:5

När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom: "Sackeus, skynda dig ner, för i dag måste jag komma och stanna i ditt hus (bli kvar där över natten)."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ὡς   ἦλθεν   ἐπὶ   τὸν   τόπον,   ἀναβλέψας   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   πρὸς   αὐτόν·   Ζακχαῖε,   σπεύσας   κατάβηθι·   σήμερον   γὰρ   ἐν   τῷ   οἴκῳ   σου   δεῖ   με   μεῖναι.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ὡς   ἦλθεν   ἐπὶ   τὸν   τόπον,   ἀναβλέψας   ὁ   Ἰησοῦς   εἶδεν   αὐτόν   καὶ   εἶπεν   πρὸς   αὐτόν·   Ζακχαῖε,   σπεύσας   κατάβηθι·   σήμερον   γὰρ   ἐν   τῷ   οἴκῳ   σου   δεῖ   με   μεῖναι.  

Grundtextkommentarer

NA har 24 ord, TR har 27 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5613 ὡς (hos)
som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2064 ἦλθεν (erchomai)
anlända, komma, gå He came
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G5117 τόπον, (topos)
plats place,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G0308 ἀναβλέψας (anablepo)
får sin syn, såg upp having looked up,
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AAP-NSM
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτόν· (autos)
honom, dem, henne, den, det him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G2195 Ζακχαῖε, (Zakchaios)
Sackeus Zacchaeus,
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
Person Person
N-VSM-P
G4692 σπεύσας (speudo)
skynda having hurried
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AAP-NSM
G2597 κατάβηθι· (katabaino)
komma ner, sänka sig, gå ner, stiga... do come down;
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Imperativ Andra Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-2AAM-2S
G4594 σήμερον (semeron)
idag today
Adverb Adverb
ADV
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G3624 οἴκῳ (oikos)
hem, hus, familj house
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G1210 δεῖ (deo)
binda it behooves
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1473 με (ego)
mig Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. första person Ackusativ Singular
P-1AS
G3306 μεῖναι. (meno)
stanna, bo, to stay.
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)