Lukasevangeliet 19:37

När han närmade sig vägen som leder ner från Olivberget [öster om Jerusalem] började hela skaran av lärjungar i glädje prisa Gud högt för alla de mäktiga kraftgärningar som de hade sett.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐγγίζοντος   δὲ   αὐτοῦ   ἤδη   πρὸς   τῇ   καταβάσει   τοῦ   ὄρους   τῶν   ἐλαιῶν   ἤρξαντο   ἅπαν   τὸ   πλῆθος   τῶν   μαθητῶν   χαίροντες   αἰνεῖν   τὸν   θεὸν   φωνῇ   μεγάλῃ   περὶ   πασῶν   ὧν   εἶδον   δυνάμεων  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1448 Ἐγγίζοντος komma nära When is drawing near V-PAP-GSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det he, P-GSM
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu already ADV
G4314 πρὸς till at PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2600 καταβάσει foten av, sluttning descent N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G3735 ὄρους berg Mount N-GSN
G3588 τῶν denna, denne T-GPF
G1638 ἐλαιῶν Olivberget of Olives, N-GPF-L
G0757 ἤρξαντο regera began V-ADI-3P
G0537 ἅπαν allt, allting, hela, allihop all A-NSN
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4128 πλῆθος en stor skara, de många multitude N-NSN
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3101 μαθητῶν lärjunge disciples, N-GPM
G5463 χαίροντες glädja sig rejoicing, V-PAP-NPM
G0134 αἰνεῖν prisa to praise V-PAN
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God N-ASM
G5456 φωνῇ röst, rop in a voice N-DSF
G3173 μεγάλῃ stor loud A-DSF
G4012 περὶ omkring for PREP
G3956 πασῶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GPF
G3739 ὧν vem which R-GPF
G1492 εἶδον veta, känna till, förstå, se, skåda, titta they had seen V-2AAI-3P
G1411 δυνάμεων makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning [the] mighty works, N-GPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.