Lukasevangeliet 19:21

Jag var ständigt rädd för dig, eftersom du är en sträng (hård) man. Du gör uttag på det du inte satt in [på banken], och skördar det du inte sått.'

[Tjänaren hade en helt fel bild av sin herre som gav generöst och oproportionerligt, se vers 17 och 19. Ordet "svetthandduk" kommer från det latinska ordet för svett. Det var en handduk eller näsduk som användes för att torka av svetten från ansiktet. Den sysslolöse tjänaren hade ingen användning för sin svetthandduk och lade i stället myntet i den. Ordet används också för linneduken som den döde sveptes in i vid begravningen, se Joh 11:44; 20:7.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἐφοβούμην   γάρ   σε,   ὅτι   ἄνθρωπος   αὐστηρὸς   εἶ·   αἴρεις   ὃ   οὐκ   ἔθηκας   καὶ   θερίζεις   ὃ   οὐκ   ἔσπειρας.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 16 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5399 ἐφοβούμην (phobeo)
frukta I was afraid
VERB Verb
Imperfekt Medium eller passiv-dep. Indikativ Imperfekt Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. första person Singular
V-INI-1S
G1063 γάρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4771 σε, (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular
P-2AS
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0444 ἄνθρωπος (anthropos)
människa a man
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G0840 αὐστηρὸς (austeros)
sträng harsh
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G1510 εἶ· (eimi)
är you are.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S
G0142 αἴρεις (airo)
ta upp, lyfta upp, plocka bort You take up
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S
G3739 (hos, he, ho)
vem what
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
R-ASN
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G5087 ἔθηκας (tithemi)
sätta, lägga you did lay down,
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-AAI-2S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2325 θερίζεις (therizo)
skörda you reap
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S
G3739 (hos, he, ho)
vem what
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
R-ASN
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G4687 ἔσπειρας.¶ (speiro)
att så (säd), såningsman you did sow.
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-AAI-2S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)