Lukasevangeliet 19:13

Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio silvermynt. [De fick ett mynt var: det näst högsta grekiska myntet "mina", vilket är hundra denarer och motsvarade fyra månadslöner för en arbetare – en förhållandevis ganska liten summa för att se om de var trogna i det lilla, se vers 17.] Han sade till dem: 'Förvalta dessa (köp och sälj, investera dem) tills jag kommer tillbaka.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καλέσας   δὲ   δέκα   δούλους   ἑαυτοῦ   ἔδωκεν   αὐτοῖς   δέκα   μνᾶς   καὶ   εἶπεν   πρὸς   αὐτούς·   πραγματεύσασθε   ἐν   ἐν   ἔρχομαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2564 καλέσας kalla, inbjuden Having called V-AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1176 δέκα tio ten A-APM-NUI
G1401 δούλους tjänare servants N-APM
G1438 ἑαυτοῦ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras his own, F-3GSM
G1325 ἔδωκεν ge, få he gave V-AAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G1176 δέκα tio ten A-APF-NUI
G3414 μνᾶς pund minas N-APF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτούς· honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G4231 πραγματεύσασθε förvalta Do trade V-ADM-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2064 ἔρχομαι. komma, gå I come back. V-PNI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.