Lukas 18:37

De berättade för honom att det var Jesus från Nasaret som gick förbi.