Lukasevangeliet 17:9

Inte tackar han tjänaren för att han gör det han ska göra, eller hur?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   ἔχει   χάριν   τῷ   δούλῳ   ἐκείνῳ   ὅτι   ἐποίησεν   τὰ   διαταχθέντα   αὐτῷ   οὐ   δοκῶ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G2192 ἔχει ha, vara, behöva is he V-PAI-3S
G5485 χάριν nåd thankful N-ASF
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G1401 δούλῳ tjänare servant N-DSM
G1565 ἐκείνῳ den that [one] D-DSM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G4160 ἐποίησεν göra he did V-AAI-3S
G3588 τὰ denna, denne the things T-APN
G1299 διαταχθέντα föreskrift, förordnat, bestämt having been commanded? V-APP-APN
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1380 δοκῶ; tro, mena, verka bra, mena sig I think V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.