Lukasevangeliet 17:7

[Jesus fortsätter att undervisa lärjungarna om förlåtelse, och berättar nu en liknelse om att det är vår skyldighet att förlåta varandra.]

"Skulle någon av er säga till sin tjänare när han kommer in efter att ha plöjt fältet eller vaktat boskap: 'Kom på en gång och sätt dig vid matbordet'?


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Τίς   δὲ   ἐξ   ὑμῶν   δοῦλον   ἔχων   ἀροτριῶντα   ἢ   ποιμαίνοντα,   ὃς   εἰσελθόντι   ἐκ   τοῦ   ἀγροῦ   ἐρεῖ   αὐτῷ·   εὐθέως   παρελθὼν   ἀνάπεσε;  

Textus Receptus (TR)

Τίς   δὲ   ἐξ   ὑμῶν   δοῦλον   ἔχων   ἀροτριῶντα   ἢ   ποιμαίνοντα,   ὃς   εἰσελθόντι   ἐκ   τοῦ   ἀγροῦ   ἐρεῖ   αὐτῷ·   εὐθέως   παρελθὼν   ἀνάπεσε;  

Grundtextkommentarer

TR har 17 ord, NA har 19 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 Τίς (tis)
vad, vilken, vem Which
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
I-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G1401 δοῦλον (doulos)
tjänare a servant
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G2192 ἔχων (echo)
ha, vara, behöva having,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G0722 ἀροτριῶντα (arotrioo)
ploga plowing
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-PAP-ASM
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h... or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4165 ποιμαίνοντα, (poimaino)
vara herde shepherding,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-PAP-ASM
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem the [one]
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
R-NSM
G1525 εἰσελθόντι (eiserchomai)
komma having come in
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
V-2AAP-DSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G0068 ἀγροῦ (agros)
fält, landsbygd, liten by field,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2036 ἐρεῖ (epo)
tala, skicka ut ljud will say
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G2112 εὐθέως (eutheos)
genast, strax Immediately
Adverb Adverb
ADV
G3928 παρελθὼν (parerchomai)
förgå, passera having come,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G0377 ἀνάπεσε; (anapipto)
sitta ner, slå sig ner do recline
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Imperativ Andra Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-2AAM-2S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)