Lukasevangeliet 17:31

Den dagen ska den som är på taket, och har sina tillhörigheter i huset, inte gå ner och hämta dem, och den som är ute på fälten inte vända tillbaka. [Så snabbt och plötsligt kommer det att ske.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   ἐκείνῃ   τῇ   ἡμέρᾳ   ὃς   ἔσται   ἐπὶ   τοῦ   δώματος   καὶ   τὰ   σκεύη   αὐτοῦ   ἐν   τῇ   οἰκίᾳ,   μὴ   καταβάτω   ἆραι   αὐτά·   καὶ   ὁ   ἐν   τῷ   ἀγρῷ   ὁμοίως   μὴ   ἐπιστρεψάτω   εἰς   τὰ   ὀπίσω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In
Preposition Preposition
PREP
G1565 ἐκείνῃ
den that [very]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
D-DSF
G3588 τῇ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G2250 ἡμέρᾳ
dag, daglig day,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3739 ὃς
vem the [one who]
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
R-NSM
G1510 ἔσται
är will be
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FDI-3S
G1909 ἐπὶ
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G1430 δώματος
tak housetop,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὰ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
T-NPN
G4632 σκεύη
kärl, vara, ägodel, redskap goods
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
N-NPN
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G3614 οἰκίᾳ,
hus, hem, hushåll, från huset house,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3361 μὴ
inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G2597 καταβάτω
komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner he should come down
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Imperativ Andra Aorist Aktiv Imperativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAM-3S
G0142 ἆραι
ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan to take away
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G0846 αὐτά·
honom, dem, henne, den, det them;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
P-APN
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588
denna, denne the [one]
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G0068 ἀγρῷ
fält, landsbygd, liten by field,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G3668 ὁμοίως
samma sak, samma sätt, även, dessutom likewise
Adverb Adverb
ADV
G3361 μὴ
inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G1994 ἐπιστρεψάτω
vända, återvända, vända om, omvända sig, vända sig om, vända tillbaka he should return
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Sing. tredje person Singular
V-AAM-3S
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰ
denna, denne the things
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G3694 ὀπίσω.
efter, bakom, tillbaka behind.
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar