Lukasevangeliet 17:29

Den dagen då Lot gick ut från Sodom regnade det eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla.

[Samhället hade förändrats sedan Noas dagar: utöver att äta och dricka så köpte, sålde, planterade och byggde man också. Det var en ekonomisk välfärd och överflöd. Detta är inte fel i sig, men synden var att man inte ville veta av Gud. Det fanns inte ens tio rättfärdiga i staden, se 1 Mos 18:20–32. Notera att "gifte sig och blev bortgifta" inte finns med här. Det antyds att man inte längre gifte sig och lovade varandra trohet, utan levde i lösa förhållanden.
    Slutsatsen av dessa två exempel var att människor levde på som vanligt. Den dagen då Noa gick in i arken och den dag då Lot gick ur staden, var som vilken dag som helst. Det var inget speciellt tecken på himlen just den morgonen. Gemensamt är också att de rättfärdiga räddas undan innan domen kommer.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ᾗ   δὲ   ἡμέρᾳ   ἐξῆλθεν   Λὼτ   ἀπὸ   Σοδόμων,   ἔβρεξεν   πῦρ   καὶ   θεῖον   ἀπ᾽   οὐρανοῦ   καὶ   ἀπώλεσεν   πάντας·  

Textus Receptus (TR)

ᾗ   δὲ   ἡμέρᾳ   ἐξῆλθεν   Λὼτ   ἀπὸ   Σοδόμων,   ἔβρεξεν   πῦρ   καὶ   θεῖον   ἀπ᾽   οὐρανοῦ   καὶ   ἀπώλεσεν   πάντας·  

Grundtextkommentarer

TR har 15 ord, NA har 16 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 (hos, he, ho)
vem in that
Relativt pron. Relativt Pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
R-DSF
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2250 ἡμέρᾳ (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G1831 ἐξῆλθεν (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida... went out
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G3091 Λὼτ (Lot)
Lot Lot
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G4670 Σοδόμων, (Sodoma)
Sodom Sodom,
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
Plats Plats
N-GPN-L
G1026 ἔβρεξεν (brecho)
regn, tvätta it rained
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G4442 πῦρ (pur)
eld fire
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2303 θεῖον (theion)
svavel brimstone
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G0575 ἀπ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G3772 οὐρανοῦ (ouranos)
himmel heaven
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0622 ἀπώλεσεν (apollumi)
gå under, bli dödad, vara förlorad... destroyed
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3956 πάντας· (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
all.
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
A-APM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)