Lukasevangeliet 17:23

Man kommer att säga till er: 'Titta, där är han' eller 'Titta, här är han.' Gå inte ut dit, följ inte efter dem.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἐροῦσιν   ὑμῖν·   ἰδοὺ   ἐκεῖ   ἢ   ἰδοὺ   ὧδε.   μὴ   ἀπέλθητε   μηδὲ   διώξητε.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 12 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2036 ἐροῦσιν (epo)
tala, skicka ut ljud they will say
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FAI-3P
G4771 ὑμῖν· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G2400 ἰδοὺ (idou)
se Behold
Interjektion Interjektion
INJ
G1563 ἐκεῖ (ekei)
där, dit there,
Adverb Adverb
ADV
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h... or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2400 ἰδοὺ (idou)
se Behold
Interjektion Interjektion
INJ
G5602 ὧδε. (hode)
här, denna plats here.
Adverb Adverb
ADV
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... Not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G0565 ἀπέλθητε (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, may go forth
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-2AAS-2P
G3366 μηδὲ (mede)
varken, inte heller, eller, inte, i... nor
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G1377 διώξητε. (dioko)
förfölja, följa efter, följa, lida ... may follow.
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-AAS-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)