Lukasevangeliet 16:8

Hans herre [arbetsgivaren, den rike mannen] lovordade den ohederlige förvaltaren för hans finurlighet (skicklighet, hans praktiska sätt att agera)."

[Detta är liknelsens höjdpunkt och överraskning – hur kan ägaren lovprisa den ohederlige förvaltaren som har minskat hans intäkter? Liknelsen berättar inte exakt hur förvaltaren gick till väga, men han sänkte skulderna vilket gjorde att hans herre kom i bättre dager hos dem som stod i skuld till honom. Kanske strök han räntan från skulden eller tog bort sin egen andel. Ordet "finurlighet" här är ett neutralt ord som inte lägger någon moralisk värdering utan bara att det var logiskt och smart tänkt.] "Denna världens (tidsålderns) människor handlar finurligare (skickligare, klokare) mot sina egna än vad ljusets människor gör.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐπῄνεσεν   ὁ   κύριος   τὸν   οἰκονόμον   τῆς   ἀδικίας   ὅτι   φρονίμως   ἐποίησεν,   ὅτι   οἱ   υἱοὶ   τοῦ   αἰῶνος   τούτου   φρονιμώτεροι   ὑπὲρ   τοὺς   υἱοὺς   τοῦ   φωτὸς   εἰς   τὴν   γενεὰν   τὴν   ἑαυτῶν   εἰσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1867 ἐπῄνεσεν berömma, prisa praised V-AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre master N-NSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3623 οἰκονόμον förvaltare, kassör manager N-ASM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0093 ἀδικίας orättfärdighet unrighteous, N-GSF
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G5430 φρονίμως finurligt shrewdly ADV
G4160 ἐποίησεν, göra he had acted. V-AAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5207 υἱοὶ son, ättling sons N-NPM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0165 αἰῶνος evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age N-GSM
G3778 τούτου detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-GSM
G5429 φρονιμώτεροι förståndig more shrewd A-NPM-C
G5228 ὑπὲρ för than PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G5207 υἱοὺς son, ättling sons N-APM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G5457 φωτὸς ljus light N-GSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1074 γενεὰν släktled, släkte generation N-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1438 ἑαυτῶν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras their own F-3GPM
G1510 εἰσιν. är are. V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.