Lukasevangeliet 16:5

Han kallade till sig en efter en av dem som hade skulder till sin herre, och frågade den förste: 'Hur mycket är du skyldig min herre?'


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   προσκαλεσάμενος   ἕνα   ἕκαστον   τῶν   χρεοφειλετῶν   τοῦ   κυρίου   ἑαυτοῦ   ἔλεγεν   τῷ   πρώτῳ·   πόσον   ὀφείλεις   τῷ   κυρίῳ   μου;  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4341 προσκαλεσάμενος (proskaleomai)
kalla having called to [him]
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Particip Aorist Medium-deponent Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-ADP-NSM
G1520 ἕνα (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
A-ASM
G1538 ἕκαστον (hekastos)
var och en, alla, varje each
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
A-ASM
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G5533 χρεοφειλετῶν (chreopheiletes)
penningutlånare debtors
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre master
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1438 ἑαυτοῦ (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi... his own
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
Genitiv Sing. tredje person Genitiv Singular Maskulin
F-3GSM
G3004 ἔλεγεν (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... he was saying
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne to the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G4413 πρώτῳ· (protos)
först, främst first,
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
A-DSM
G4214 πόσον (posos)
hur mycket, hur stort, hur många How much
Korrelativt (eller frågande) pron. Korrelativt (eller frågande) Pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
Q-ASN
G3784 ὀφείλεις (opheilo)
skyldig att, förpliktad att, skyldi... owe you
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne to the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre master
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G1473 μου; (ego)
min of me?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)