Lukasevangeliet 16:18

Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott."

[Nu tar Jesus upp ett ämne som diskuterades flitigt bland rabbinerna. Detta är inte en fullständig utläggning om skilsmässa. Anledningen att han tar upp just detta kan vara för att fariséerna, som såg sig själva vara så trogna Mose undervisning, helt hade missat hjärtat i frågan om äktenskapet. Vissa fariséer som t.ex. rabbinen Hillel hade en liberal syn och tillät skilsmässa för något så banalt som vidbränd mat, baserat på 5 Mos 24:1–5. Matteus hanterar mer ingående lagens intention i Bergspredikan, se Matt 5:21–48. Även undervisningen om skilsmässa är mer utförlig i Matteus. Den föregås av undervisning om förlåtelse, vilket alltid är Guds mål. Sedan, efter undervisningen om vad tanken var med äktenskap, följer en händelse hur Jesus bryr sig om och välsignar barnen, de som främst drabbas vid en skilsmässa, se Matt 18:15–19:15.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πᾶς   ὁ   ἀπολύων   τὴν   γυναῖκα   αὐτοῦ   καὶ   γαμῶν   ἑτέραν   μοιχεύει,   καὶ   πᾶς   ὁ   ἀπολελυμένην   ἀπὸ   ἀνδρὸς   γαμῶν   μοιχεύει.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 Πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Everyone A-NSM
G3588 -, denna, denne who T-NSM
G0630 ἀπολύων skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå is putting away V-PAP-NSM
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G1135 γυναῖκα kvinna, hustru wife N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1060 γαμῶν gifta sig marrying V-PAP-NSM
G2087 ἑτέραν annan, den andre, annan sak, vissa another A-ASF
G3431 μοιχεύει, begå äktenskapsbrott commits adultery. V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everyone A-NSM
G3588 -, denna, denne who T-NSM
G0620 ἀπολελυμένην lämna, kvarstår, stå fast separated her V-RPP-ASF
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0435 ἀνδρὸς man, make a husband N-GSM
G1060 γαμῶν gifta sig marrying V-PAP-NSM
G3431 μοιχεύει.¶ begå äktenskapsbrott commits adultery. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.