Lukasevangeliet 15:5

När han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εὑρὼν   ἐπιτίθησιν   ἐπὶ   τοὺς   ὤμους   αὐτοῦ   χαίρων,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2147 εὑρὼν finna, befinnas vara having found [it], V-2AAP-NSM
G2007 ἐπιτίθησιν lägga på, lägga, he lays [it] V-PAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G5606 ὤμους axel shoulders N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G5463 χαίρων, glädja sig rejoicing. V-PAP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.