Lukasevangeliet 15:24

för min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är funnen.'
    Och de började fira.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   οὗτος   ὁ   υἱός   μου   νεκρὸς   ἦν   καὶ   ἀνέζησεν,   καὶ   ἦν   ἀπολωλὼς   καὶ   εὑρέθη.   καὶ   ἤρξαντο   εὐφραίνεσθαι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱός son, ättling son N-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of mine P-1GS
G3498 νεκρὸς död dead A-NSM
G1510 ἦν är was, V-IAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0326 ἀνέζησεν, leva upp, levde igen, fått liv igen is alive again; V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1510 ἦν är he was V-IAI-3S
G0622 ἀπολωλὼς gå under, bli dödad, vara förlorad having been lost, V-2RAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2147 εὑρέθη. finna, befinnas vara is found. V-API-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0757 ἤρξαντο regera they began V-ADI-3P
G2165 εὐφραίνεσθαι.¶ glädjas, vara glad, bli glad, leva i to be merry. V-PPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.