Lukasevangeliet 15:23

Hämta den gödda kalven [som var avsedd för något speciellt festligt tillfälle] och slakta den, så ska vi äta och fira,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   φέρετε   τὸν   μόσχον   τὸν   σιτευτόν,   θύσατε,   καὶ   φαγόντες   εὐφρανθῶμεν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5342 φέρετε bära do bring V-PAM-2P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3448 μόσχον kalv calf N-ASM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G4618 σιτευτόν, gödd fattened, A-ASM
G2380 θύσατε, slakta, offra do kill [it], V-AAM-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5315 φαγόντες äta having eaten, V-AAP-NPM
G2165 εὐφρανθῶμεν, glädjas, vara glad, bli glad, leva i let us be merry. V-APS-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.