Lukasevangeliet 15:22

Men fadern sade till sina tjänare: 'Skynda er att ta fram (ut) den finaste (den mest ärofyllda) dräkten och klä honom i den och ta fram [ge honom] en ring för hans hand och sandaler för hans fötter. [Både ringen och sandalerna var tecken på att han nu var en fri man, slavar var barfota.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἶπεν   δὲ   ὁ   πατὴρ   πρὸς   τοὺς   δούλους   αὐτοῦ·   αὐτοῦ·   ἐξενέγκατε   τὴν   στολὴν   τὴν   πρώτην   καὶ   ἐνδύσατε   αὐτὸν   καὶ   δότε   δακτύλιον   εἰς   τὴν   χεῖρα   αὐτοῦ   καὶ   ὑποδήματα   εἰς   τοὺς   πόδας,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader father N-NSM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G1401 δούλους tjänare servants N-APM
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G1627 ἐξενέγκατε ta fram, bar bort, ta med do bring out V-AAM-2P
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G4749 στολὴν klädsel, dräkt robe N-ASF
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4413 πρώτην först, främst best A-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1746 ἐνδύσατε klä på do clothe V-AAM-2P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1325 δότε ge, få do give V-2AAM-2P
G1146 δακτύλιον ring a ring N-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5495 χεῖρα hand hand N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5266 ὑποδήματα sandal sandals N-APN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G4228 πόδας, fot, fotpall [his] feet; N-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.