Lukasevangeliet 15:14

När han hade gjort slut på allt han hade, kom en svår hungersnöd över landet och han började lida nöd (stå i skuld, komma efter med betalningarna).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

δαπανήσαντος   δὲ   αὐτοῦ   πάντα   ἐγένετο   λιμὸς   ἰσχυρὰ   κατὰ   τὴν   χώραν   ἐκείνην,   καὶ   αὐτὸς   ἤρξατο   ὑστερεῖσθαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1159 δαπανήσαντος spendera, göra slut på, betala When was spending V-AAP-GSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det he P-GSM
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everything, A-APN
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma there arose V-2ADI-3S
G3042 λιμὸς hungersnöd, hunger, brist a famine N-NSF
G2478 ἰσχυρὰ mäktig, stark, stark man, stormig, kraftfull, tapper severe A-NSF
G2596 κατὰ enligt, mot, i throughout PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5561 χώραν land country N-ASF
G1565 ἐκείνην, den that, D-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det he P-NSM
G0757 ἤρξατο regera began V-ADI-3S
G5302 ὑστερεῖσθαι. sakna, komma till korta, falla efter to be in need. V-PPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.