Lukasevangeliet 14:9

Då kommer den som bjudit både dig och honom och säger till dig: 'Ge honom din plats!' Då får du skamsen gå och ta den lägsta platsen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐλθὼν   ὁ   σὲ   καὶ   αὐτὸν   καλέσας   ἐρεῖ   σοι·   δὸς   τούτῳ   τόπον.   καὶ   τότε   ἄρξῃ   μετὰ   αἰσχύνης   τὸν   ἔσχατον   τόπον   κατέχειν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἐλθὼν komma, gå having come, V-2AAP-NSM
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G4771 σὲ du, ni, er you P-2AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G2564 καλέσας kalla, inbjuden having invited V-AAP-NSM
G2036 ἐρεῖ säga, tala, bud will say V-FAI-3S
G4771 σοι· du, ni, er to you, P-2DS
G1325 δὸς ge, få do give V-2AAM-2S
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de to this one D-DSM
G5117 τόπον. plats [your] place, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5119 τότε då, vid den tiden then ADV
G0757 ἄρξῃ regera you will begin V-FMI-2S
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0152 αἰσχύνης skam shame N-GSF
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2078 ἔσχατον sista, nedersta, yttersta, det sista, slut last A-ASM
G5117 τόπον plats place N-ASM
G2722 κατέχειν. undertrycka, hålla, behålla, äga, hålla kvar to take. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.