Lukasevangeliet 14:5

Sedan sade han till dem: "Om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte på en gång upp dem, även om det är sabbat?"


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   πρὸς   αὐτοὺς   εἶπεν·   τίνος   ὑμῶν   υἱὸς   ἢ   βοῦς   εἰς   φρέαρ   πεσεῖται,   καὶ   οὐκ   εὐθέως   ἀνασπάσει   αὐτὸν   ἐν   ἡμέρᾳ   τοῦ   σαββάτου;  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἀποκριθεὶς   πρὸς   αὐτοὺς   εἶπεν·   τίνος   ὑμῶν   υἱὸς   ἢ   βοῦς   εἰς   φρέαρ   πεσεῖται,   καὶ   οὐκ   εὐθέως   ἀνασπάσει   αὐτὸν   ἐν   τῇ   ἡμέρᾳ   τοῦ   σαββάτου;  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 21 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G2036 εἶπεν· (epo)
tala, skicka ut ljud He said,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G5101 τίνος (tis)
vad, vilken, vem Which
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
I-GSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling a son
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h... or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1016 βοῦς (bous)
oxe an ox
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G5421 φρέαρ (phrear)
brunn a pit
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G4098 πεσεῖται, (pipto)
falla will collapse,
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FDI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G2112 εὐθέως (eutheos)
genast, strax immediately
Adverb Adverb
ADV
G0385 ἀνασπάσει (anaspao)
dra upp, ta upp he will pull up
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... on
Preposition Preposition
PREP
G2250 ἡμέρᾳ (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G4521 σαββάτου; (sabbaton)
sabbatsdag Sabbath?
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)