Lukasevangeliet 14:23

Då sade herren till tjänaren: 'Gå ut på huvudvägar och landsvägar [utanför staden] och övertala (uppmana) människorna att komma in, så att mitt hus blir fullt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εἶπεν   ὁ   κύριος   πρὸς   τὸν   δοῦλον·   ἔξελθε   εἰς   τὰς   ὁδοὺς   καὶ   φραγμοὺς   καὶ   ἀνάγκασον   εἰσελθεῖν   ἵνα   γεμισθῇ   μου   ὁ   οἶκος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre master N-NSM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G1401 δοῦλον· tjänare servant, N-ASM
G1831 ἔξελθε gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut do go out V-2AAM-2S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G3598 ὁδοὺς väg, vid väg, resa highways N-APF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5418 φραγμοὺς staket, mur hedges N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0315 ἀνάγκασον tvinga do compel [them] V-AAM-2S
G1525 εἰσελθεῖν komma to come in, V-2AAN
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G1072 γεμισθῇ fylla, bli full may be filled V-APS-3S
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G3588 denna, denne the T-NSM
G3624 οἶκος. hem, hus, familj house. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.