Lukasevangeliet 14:21

Tjänaren kom tillbaka och berättade för sin herre vad de svarat. Då greps husbonden av vrede och sade till sin tjänare: 'Skynda dig ut på gator och gränder i staden [det är bråttom eftersom allt är klart för festen] och för hit fattiga, lemlästade (krymplingar), blinda och lama.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   παραγενόμενος   ὁ   δοῦλος   ἐκεῖνος   ἀπήγγειλεν   τῷ   κυρίῳ   αὐτοῦ   ταῦτα.¶   Τότε   ὀργισθεὶς   ὁ   οἰκοδεσπότης   εἶπεν   τῷ   δούλῳ   αὐτοῦ·   ἔξελθε   ταχέως   εἰς   τὰς   πλατείας   καὶ   ῥύμας   τῆς   πόλεως,   καὶ   τοὺς   πτωχοὺς   καὶ   ἀναπείρους   καὶ   τυφλοὺς   καὶ   χωλοὺς   εἰσάγαγε   ὧδε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3854 παραγενόμενος komma having come, V-2ADP-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G1401 δοῦλος tjänare servant, N-NSM
G1565 ἐκεῖνος den that [one who] D-NSM
G0518 ἀπήγγειλεν underrätta, meddela, berätta reported V-AAI-3S
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G2962 κυρίῳ Herren, herre master N-DSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3778 ταῦτα.¶ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things. D-APN
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G3710 ὀργισθεὶς bli vred having become angry, V-APP-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G3617 οἰκοδεσπότης husbonde, husets herre master of the house N-NSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G1401 δούλῳ tjänare servant N-DSM
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G1831 ἔξελθε gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut do go out V-2AAM-2S
G5030 ταχέως skynda quickly ADV
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G4116 πλατείας bred streets A-APF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4505 ῥύμας gata, väg lanes N-APF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4172 πόλεως, stad city, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4434 πτωχοὺς fattig poor A-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0376 ἀναπείρους lemlästade, krympling, handikappad crippled A-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5185 τυφλοὺς blind blind A-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5560 χωλοὺς lam lame A-APM
G1521 εἰσάγαγε bära in, föra in, hämta do bring in V-2AAM-2S
G5602 ὧδε. här, denna plats here. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.