Lukasevangeliet 14:18

Men en efter en började de alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: 'Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på [inspektera] den. Jag är ledsen att jag inte kan komma. Var vänlig ta emot min ursäkt.' [Åkern var redan köpt, men han verkar orolig att han gjort en dålig affär.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἤρξαντο   ἀπὸ   μιᾶς   πάντες   παραιτεῖσθαι.¶   Ὁ   πρῶτος   εἶπεν   αὐτῷ·   ἀγρὸν   ἠγόρασα   καὶ   ἔχω   ἀνάγκην   ἐξελθὼν   καὶ   ἰδεῖν   αὐτόν·   ἐρωτῶ   σε,   ἔχε   με   παρῃτημένον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0757 ἤρξαντο
regera began
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Indikativ Aorist Medium-deponent Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-ADI-3P
G0575 ἀπὸ
från, av, ut ur, för, på, i, with
Preposition Preposition
PREP
G1520 μιᾶς
en one [voice]
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
A-GSF
G3956 πάντες
alla, allt, varje, varje slags, alla typer
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G3868 παραιτεῖσθαι.¶
ursäkta sig, tacka nej, vägra to excuse themselves.
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Infinitiv Närvarande Medium eller passiv-deponent Infinitiv
V-PNN
G3588
denna, denne The
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4413 πρῶτος
först, främst first
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G2036 εἶπεν
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ·
honom, dem, henne, den, det to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G0068 ἀγρὸν
fält, landsbygd, liten by A field
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G0059 ἠγόρασα
köpa, lösa in I have bought,
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-AAI-1S
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2192 ἔχω
ha, vara, behöva I have
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G0318 ἀνάγκην
nödvändighet need
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1831 ἐξελθὼν
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vidare, passera, komma going out
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1492 ἰδεῖν
veta, känna till, förstå, se, skåda, titta to see
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G0846 αὐτόν·
honom, dem, henne, den, det it;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G2065 ἐρωτῶ
fråga, be, önska I beg of
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G4771 σε,
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular
P-2AS
G2192 ἔχε
ha, vara, behöva do hold
VERB Verb
Närvarande Aktiv Imperativ Närvarande Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-PAM-2S
G1473 με
jag, mig, min, mitt me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. första person Ackusativ Singular
P-1AS
G3868 παρῃτημένον.
ursäkta sig, tacka nej, vägra excused.
VERB Verb
Perfekt Passiv Particip Perfekt Passiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-RPP-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar