Lukasevangeliet 14:18

Men en efter en började de alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: 'Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på [inspektera] den. Jag är ledsen att jag inte kan komma. Var vänlig ta emot min ursäkt.' [Åkern var redan köpt, men han verkar orolig att han gjort en dålig affär.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἤρξαντο   ἀπὸ   μιᾶς   πάντες   παραιτεῖσθαι.¶   Ὁ   πρῶτος   εἶπεν   αὐτῷ·   ἀγρὸν   ἠγόρασα   καὶ   ἔχω   ἀνάγκην   ἐξελθὼν   καὶ   ἰδεῖν   αὐτόν·   ἐρωτῶ   σε,   ἔχε   με   παρῃτημένον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0757 ἤρξαντο regera began V-ADI-3P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, with PREP
G1520 μιᾶς en one [voice] A-GSF
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G3868 παραιτεῖσθαι.¶ ursäkta sig, tacka nej, vägra to excuse themselves. V-PNN
G3588 denna, denne The T-NSM
G4413 πρῶτος först, främst first A-NSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G0068 ἀγρὸν fält, landsbygd, liten by A field N-ASM
G0059 ἠγόρασα köpa, lösa in I have bought, V-AAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2192 ἔχω ha, vara, behöva I have V-PAI-1S
G0318 ἀνάγκην nödvändighet need N-ASF
G1831 ἐξελθὼν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut going out V-2AAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 ἰδεῖν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta to see V-2AAN
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det it; P-ASM
G2065 ἐρωτῶ fråga, be, önska I beg of V-PAI-1S
G4771 σε, du, ni, er you, P-2AS
G2192 ἔχε ha, vara, behöva do hold V-PAM-2S
G1473 με jag, mig, min, mitt me P-1AS
G3868 παρῃτημένον. ursäkta sig, tacka nej, vägra excused. V-RPP-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.