Lukasevangeliet 14:17

När tiden för festen var inne sände han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: 'Kom, nu är allt färdigt!' [Detta var den andra inbjudan, se Matt 22:2‑3.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἀπέστειλεν   τὸν   δοῦλον   αὐτοῦ   τῇ   ὥρᾳ   τοῦ   δείπνου   εἰπεῖν   τοῖς   κεκλημένοις·   ἔρχεσθε,   ὅτι   ἤδη   ἕτοιμά   ἐστιν   πάντα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0649 ἀπέστειλεν skicka, skicka iväg, skicka ut he sent V-AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G1401 δοῦλον tjänare servant N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3588 τῇ denna, denne at the T-DSF
G5610 ὥρᾳ timme, ögonblick hour N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G1173 δείπνου måltid, fest supper N-GSN
G2036 εἰπεῖν säga, tala, bud to say V-2AAN
G3588 τοῖς denna, denne to those T-DPM
G2564 κεκλημένοις· kalla, inbjuden invited, V-RPP-DPM
G2064 ἔρχεσθε, komma, gå do come, V-PNM-2P
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu now ADV
G2092 ἕτοιμά redo, färdig ready A-NPN
G1510 ἐστιν är [it] is. V-PAI-3S
G3956 πάντα. alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-NPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.