Lukasevangeliet 13:26

Då ska ni säga: 'Vi har ätit och druckit i ditt sällskap [dock inte som verkliga vänner och gäster som i Matt 26:29], och du har undervisat på våra huvudgator.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τότε   ἄρξεσθε   λέγειν·   ἐφάγομεν   ἐνώπιόν   σου   καὶ   ἐπίομεν,   καὶ   ἐν   ταῖς   πλατείαις   ἡμῶν   ἐδίδαξας·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 τότε då, vid den tiden Then ADV
G0757 ἄρξεσθε regera will you begin V-FMI-2P
G3004 λέγειν· sa, säga, tala, kalla to say, V-PAN
G5315 ἐφάγομεν äta We ate V-AAI-1P
G1799 ἐνώπιόν före, inför, i närvaro av in presence PREP
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4095 ἐπίομεν, dricka drank, V-2AAI-1P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G4116 πλατείαις bred streets A-DPF
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G1321 ἐδίδαξας· undervisa, lära you taught. V-AAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.